شرکت شیک در تولید کننده درهای چوبی مقاوم در برابر حریق برای مصارف ساختمانی گوناگون می باشد. وظیفه این در ها مقاومت در مقابل آتش ، دود و گرما است و مانع سرعت انتقال آتش به دیگر بخش های ساختمان می شوند. مزیت این درها نسبت به درهای فلزی مقاوم در برابر حریق تاخیر قابل توجه انتقال حرارت در سطح می باشد این درها با استاندارد اروپا در ایران تولید و عرضه می شوند و نمای ظاهری و لایه نهایی آنها می تواند مشابه دیگر درهای شیک در (بعنوان مثال با روکش چوبی طبیعی ، روکش HPL ویا حتی رنگ) باشد

درهای چوبی مقاوم در برابر حریق ۳۰ ۶۰ ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه شرکت شیک در در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج مناسب خود را دریافت نموده اند.

درهای چوبی مقاوم در برابر حریق ۹۰ دقیقه این شرکت در ابعاد واقعی در آزمایشگاه Efectis انجام گردید که با مقاومت ۱۰۰ دقیقه نتیجه بسیار خوبی دریافت نمود

 
مدت مقاومت مدل
درهای چوبی مقاوم در برابر حریق ۳۰ دقیقه FD_30
درهای چوبی مقاوم در برابر حریق ۶۰ دقیقه FD_60
درهای چوبی مقاوم در برابر حریق ۹۰ دقیقه FD_90
درهای چوبی مقاوم در برابر حریق ۱۲۰ دقیقه FD_120

درهای چوبی مقاوم در برابر حریق ۹۰ دقیقه  شیک در مورد تایید سازمان آتش نشانی میباشد و با یراق آلات بصورت کامل همراه با نصب عرضه می شوند

فروش و خدمات  درهای چوبی مقاوم در برابر حریق فقط توسط دفتر مرکزی شیک در امکان پذیر است در این خصوص نمایندگی وجود ندارد